• Med blomsterremedier

Jeg har studeret psykoterapi i 5 år… en anelse forlænget pga. Corona-epidemi.

Den terapiform jeg tilbyder, er en kombination af psykoterapi og regressionsterapi, som jeg har lært hos Dorrit Toftekær. – Under terapien bruger jeg både blomsterremedier og healing, som hjælpemidler til at slippe følelserne.

Terapiformen kan hjælpe hvis du er i krise pga. akutte psykiske problemer, eller hvis du ønsker at arbejde med sig selv og komme videre med psykisk og åndelig udvikling.

En session kan vare op til 3 timer. 

Formål

Terapiens formål er at frigøre dig fra ubehagelige følelser og tilstande, der generer i hverdagen. Det kan være så konkrete ting som problemer med chefen, seksuelle problemer eller angst for hunde, men også noget så uhåndgribeligt som manglende livslyst.

Da alle ubehagelige følelser og tilstande stammer et sted fra, kan du, ved eksempelvis at gå tilbage til barndomshændelser, forløse uhensigtsmæssige mønstre og forøge din livskvalitet her og nu. 

Det sker gerne i et tempo, der er tilpasset dig, men på ”alfa-niveau” – et bevidsthedsniveau dybere end almindelig samtale, der kan sammenlignes med en meditativ tilstand. 

Terapisessioner kan anvendes i forbindelse med

 • Akutte kriser (parforholdsproblemer, skilsmisser, dødsfald) 
 • Eksistentielle kriser (livstruende sygdomme, midtvejskriser) 
 • Chok og traumer 
 • Depressioner 
 • Lavt selvværd, manglende selvtillid 
 • Tilbagevendende uønskede sindstilstande 
 • Angst, sorg, vrede og andre følelsestilstande 
 • Ensomhed og fremmedgørelse 
 • Negative mønstre der gentager sig 
 • Afhængighed (af parforhold, personlige relationer og stimulanser) 
 • Intimitet og nærhed 
 • Bevidstgørelse, selvindsigt 
 • At tydeliggøre formål med livet 
 • Heling af det ”indre barn” 
 • Bevidsthed om og integration af skyggeaspekter 
 • Død- og genfødselsprocesser 

Hjælpemidler

Bachs blomstermedicin er udviklet af den engelske læge og homøopat Edward Bach, som påviste blomsteressensers positive indvirkning på det menneskelige sind.

Jeg anvender både Bachs- og californiske blomsterremedier m.fl. og fremstiller selv størstedelen af de blomsterremedier jeg bruger – efter dr. Bach’s anvisninger. 

Blomsterremedierne kan benyttes efter ønske under selve terapisessionen, hvilket kan være med til at opløse psykiske blokeringer øjeblikkeligt på en blid og nænsom måde. Du får, hvis du ønsker, en flaske med terapiens ”greatest hits” med hjem, da de med fordel kan tages mellem terapisessionerne.

Da jeg endnu er studerende, er prisen for en session 600 kr.