Afspænding og Psykomotorisk behandling

Gennem livet oplever vi forskellige former for belastninger, og kroppen kan reagere på disse ydre og indre påvirkninger på forskellige måder – f.eks. som spændinger, smerter og indre uro.

Kroppen og psyken indgår i et tæt samspil, som gensidigt påvirker hinanden. Psykiske udfordringer kan give kropslige gener og omvendt.

Det faglige udgangspunkt er, at alle følelsesmæssige påvirkninger ligger lagret i kroppen, og at disse påvirkninger forbliver lagret dér, indtil de bliver bevidstgjorde og bearbejdet kropsligt.

Afspænding og Psykomotorisk behandling er en terapiform, hvor kroppen gennem blide greb og stræk, bringes nærmere dens oprindelige kropsfunktion. De manuelle impulser afspænder muskler, sener og bindevæv, og nervesystemet falder til ro.

Uddannelsen til Psykomotorisk Terapeut – tidligere betegnet Afspændingspædagog – er et 3 1/2 årligt fuldtidsstudie med stort vægt på bl.a. anatomi, fysiologi, psykologi, sygdomslære, børnemotorik, obstetrik og afspænding for gravide. 

Behandlingen kan hjælpe dig, hvis du oplever:

– Stress og udbrændthed 

– Hovedpine/migræne 

– Piskesmæld

– Smerter og spændinger i ryg, skuldre og nakke

– Ledproblemer 

– Søvnbesvær

– Uro, nervøsitet og anspændthed

– Angst og depression

– Åndedrætsbesvær

– At have svært med at mærke din krop, behov og hvad du har lyst til

– At have svært ved at sætte grænser, sige fra og til

– ADHD, PTDS o.l.